Antalya Ceza Avukatı

Medeni hukuktan farklı olarak ceza hukuku, suç işleyen kişilerin cezalandırılmasıyla ilgili bir yasalar sistemidir. Dolayısıyla, bir hukuk davasında iki kişinin haklarını tartıştığı durumlarda ortak yol bulabilmek önemlidir.

 

Hükümetin özel oluşturduğu yasalar ile bir kişiyi bir eylem ya da ihmal için cezalandırmayacağına karar vermeyi içerir. Bir suç eylemi veya ihmali yasaklayan bir yasayı ihlal eden herhangi bir eylem ceza hukuku olarak geçmektedir.

 

Her devlet bir suçu ceza hukuku sınıfında belirlemek için varolan davranış ve durumları incelemektedirler. Böylece her devletin farklı kendi ceza kanunları vardır. Ceza kanunları önemli farklılıklar göstermektedir. Bazı tüzükler, genel yasa ceza kanununa benzese de, Türk Ceza Kanununda yasalar oldukça açık ve netttir.

 

Ceza Davalarında sanığın kullanabileceği birçok savunma vardır. Ceza avukatları davalıyı konu hakkında nasıl savunması gerektiği hakkında bilgilendirme işlemi yapabilirler. Davalarınızın başarı oranlarının yükselmesi adına ceza avukatlarınıza güvenerek söyledikleri şekilde ilerlemeniz her zaman daha mantıklı olacaktır.

 

Ceza Avukatı ile Büyük Başarılar

 

Ceza Kanununda kundaklama , kimyasal silah kullanımı, sahte ve sahtecilik, zimmete alma, casusluk, soykırım ve adam kaçırma gibi birçok davranış ceza hukukunu kapsamaktadır. Bu tüzükler genellikle suçlu tarafların nitelendirilmesidir.

 

Türkiye hükümeti aynı zamanda Türk Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu’nda ceza davası sırasında yapılması gereken özel prosedürleri de koordine etmektedirler. Bir birey, suçun her bir unsurunu yerine getirecek şekilde davranırsa suç işler. Suçu belirleyen tüzük de suçun unsurlarını belirler. Genel olarak, her suç üç unsurdan oluşur: birincisi, eylem veya davranış, ikincisi bireyin eylem sırasındaki zihinsel durumu ve üçüncüsü eylem ile etki arasındaki nedensellik olarak diyebiliriz.

 

Bir ceza hukuku davasında hükümetin bir suçun her bir unsurunu makul bir şüphenin ötesinde oluşturma ispat yükü vardır. Suçlar genellikle dört kategoriye ayrılabilir: Ağır suçlar, kabahatler , suç işleyen suçlar ve katı sorumluluk suçları olarak sınıflandırabiliriz.

 

Türk Kanunu genel yasadan çok daha kapsamlıdır. Çok sayıda taraf söz konusu olduğunda Ceza avukatları konu hakkında bilgilendirme yaparak adım adım ilerlemektedirler. Aklınızda ceza hukuku hakkında soru işaretleri olduğunda Antalya Ceza Avukatlarından bilgi alabilir aklınızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz.

 

Kaynak: https://www.cabukoglu.av.tr/

 

Bir Cevap Yazın

  1. Antalya Ceza Avukatı için yorumda bulun

    Antalya Ceza Avukatı için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Antalya Ceza Avukatı için ilk yorumu yapabilirsin.